Psychoterapia w Rumi

Zapraszam na psychoterapię indywidualną, par i małżeństw oraz superwizję. Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SPCh-u.

W zakładce Zespół znajdą Państwo namiary do innych specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, pedagogów.

0
Certyfikaty
0
Lat Doświadczenia
0
Klientów
0
Godzin Terapii

O mnie

Certyfikat superwizora psychoterapii (certyfikat nr 18 – Certyfikowani przez SPCh – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich)

Certyfikat psychoterapeuty (certyfikat nr 50 – Certyfikowani przez SPCh – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich)

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych – magister psychologii (2000r.) – specjalność kliniczna dorosłego oraz wychowawcza i kliniczna dziecka
 • Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie
 • Zaawansowane szkolenie Core Training ISTDP – Anna Dawidziuk – Łęczycka i dr Martyna Goryniak pod superwizją Jona Fredericksona – Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy – ISTDP Istitute – Washington
 • Szkolenie dla superwizorów psychoterapii – Prof. Maria Golczyńska, Anna Ostaszewska, Marzena Niewczas, Agata Rusak, ks. prof. Romuald Jaworski, o. dr Mateusz Hinc
 • Liczne szkolenia z  Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy – Jon Frederickson -ISTDP Institute, Monica Urru, Tobias Nordqvist, Robert Neborsky, dr n. hum Josette ten Have-de Labije, Kees Cornelissen, dr Mark Stein, Jose Verpoort Douw, Patricia Coughlin
 • Szkolenia z Teorii Poliwagalnej – Stephen Porges, Deb Dana
 • Szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej – dr n. med. Agnieszka Popiel (PTTPB)
 • Kurs terapii par i małżeństw w podejściu systemowym – Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
 • Szkolenie specjalistyczne „Diagnoza i prognoza terapii w oparciu o koncepcje pracy z ciałem” – mgr Zofia Pierzchała (IIPG – Kraków)
 • Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne „Sens życia i wartości duchowe w psychoterapii” – Koncepcja tendencji „ku” w ujęciu prof. K. Popielskiego. Elementy logoterapii Frankla – prof. dr hab. Kazimierz Popielski KUL
 • Sympozjum Instytutu Psychoanalitycznego „Pasja i rozum” – Ana Paulina Sauma, Ignes Sodre, Dawid Bell, Bob Hinshelwood, Pere Bea Torras, Izabella Gogolewska
 • Warsztat nt. przemocy i zaniedbania w rodzinie oraz straty dziecka w okresie okołoporodowym – dr n. med. Witold Simon (NEST)
 • Szkolenia – „Bibliodrama” – ks. prof. dr hab. R. Jaworski, „Psychodrama” – ks. dr K. Grzywocz
 • Grupa Balinta – dr Ireneusz Kaflik, mgr Joanna Cherek – Kowalewska i lek. med. Wojciech Kowalewski
 • Kurs Pedagogiczny, Kurs dla wykładowców, Kurs podstawowy terapii metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – prof. dr hab. M. Bogdanowicz
 • Liczne wykłady, konferencje i szkolenia z zakresu psychoterapii integratywnej, z metod wychowania (Szkoła dla Rodziców), komunikacji interpersonalnej, seksualności, rozwoju relacji w małżeństwie, szkolenie antyterrorystyczne
 • Superwizje indywidualne (od 2003r.) – Marzena Niewczas – superwizor SPCh i Gestalt, Gorgonia Sucharska – Wróbel – superwizor PTP
 • Superwizje grupowe – dr Maria Rogiewicz – superwizor PTPsychologicznego i PTPsychiatrycznego, Marzena Niewczas, Gorgonia Sucharska – Wróbel, Anna Ciążkowska, Anna Dawidziuk – Łęczycka, dr Martyna Goryniak – superwizorki ISTDP, Jon Frederickson
 • Superwizje prowadzonych superwizji (tzw. hiperwizja) – dr Mateusz Hinc – superwizor SPCh
 • psychoterapia, konsultacje psychologiczne (od 2003r. – w prywatnym gabinecie w Rumi oraz w SPCh O/G)
 • współpraca ze seminariami duchownymi – warsztaty rozwojowe, konsultacje indywidualne
 • kierownik w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh O/G (od 2010 do 2014r.)
 • współpraca ze szkołami (m.in. z SG i SLO w Rumi), przedszkolami (m.in. Sióstr Salezjanek oraz Nazaretanek)
 • praca w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym
 • współpraca z firmami szkoleniowymi
 • prowadzenie grup wsparcia, szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji
 • praca w ośrodku dla niepełnosprawnych oraz WTZ
 • organizacja i prowadzenie konferencji, warsztatów, katechez dla osób duchownych, świeckich, a w szczególności dla małżeństw, narzeczonych – tematyka związana z integralnym rozwojem (ciało – psychika – duch)
Oferta

W czym możemy Ci pomóc?

Stres
Depresja
Nerwica
Trauma
Psychosomatyka
Inne

Psychoterapia dostosowana do
Twoich potrzeb

01.

Superwizja

Zapraszam psychoterapeutów do towarzyszenia w procesach psychoterapii

02.

Psychoterapia indywidualna

Razem z koleżankami z Zespołu zapraszamy do rozpoczęcia krótko lub długoterminowego procesu zmian

03.

Psychoterapia małżeńska i par

Pary zapraszamy do skorzystania z pomocy w przyjrzeniu się źródłom kryzysów w relacji i wspólnego ich rozwiązywania

04.

Psychoterapia rodzin

Rodzina to system, w którym w sytuacjach trudnych cierpi „najsłabsze ogniwo”. Niekiedy jedynie wspólna praca całej rodziny umożliwia zdrowienie chorującym członkom

05.

Psychoterapia grupowa

Aktualnie nie prowadzimy naboru do grupy psychoterapeutycznej

06.

Psychoterapia małżeńska z dwoma terapeutami

Jest możliwość umówienia się w godzinach porannych na psychoterapię z dwoma terapeutami – współpracuję z psychologiem, psychoterapeutą Anną Bialik