Konferencja inernetowa

Wystarczająco dobrzy rodzice
  • wpływ naszych pierwszych relacji na teraźniejszość
  • zamysł Boży dotyczący relacji a teoria przywiązania

link – kliknij

Czy do rozwoju duchowego potrzebne jest samowychowanie?
  • obszary naszego samowychowywania zachowania, uczucia, motywacje, konflikty wewnętrzne
  • samoakceptacja, samowychowanie a rozwój duchowy

link – kliknij

Rozwój czy integracja?
  • długa i trudna droga walki, zmagania się ze słabościami, pokusami, a może próba powrotu do Raju?
  • rozwój osobisty czy w relacji?

link – kliknij